Labu Manis 1Pcs

RM2.50 MYR
  • Labu Manis.
  • Berat  +/- 400gm